ที่อยู่

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 28 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนน พระราม 1 ปทุมวัน
กทม 10330
โทรศัพท์: 0-2263-7000
โทรสาร: 0-2254-6000

อีเมล http://www.cisco.com/web/TH/about/contact.html


ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ และบริษัทในเครือ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจ ด้านระบบเครือข่ายสำหรับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการต่างๆ ของซิสโก้ล้วนถูกนำไปใช้ในการสร้างโซลูชั่นด้านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไป บริษัท และประเทศต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างราบรื่น โดยไร้ข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่

โซลูชั่นระบบเครือข่ายของซิสโก้ ให้ข้อได้เปรียบแก่ลูกค้า ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และเวลาในการแลกเปลี่ยนส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่าย และให้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย และพนักงานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยโซลูชั่นเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานระบบเครือข่าย ให้แก่บริษัทห้างร้าน สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก

เกี่ยวกับการเงิน

ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ นำเสนอโซลูชั่น ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึง และส่งผ่านข้อมูล โดยไร้ข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ และประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 28 เดือนตุลาคม 2543 บริษัทฯ มีรายรับเพิ่มขึ้น 66% คิดเป็น 6.52 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 92% คิดเป็น 798 ล้านเหรียญสหรัฐ ยอดรายได้ดังกล่าว มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของผลิตภัณฑ์ switch, router และ access นอกจากนี้รายได้ที่สูงขึ้นนี้ ยังมาจากการลงทุนย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย

ที่ผ่านมา ซิสโก้ ได้มีการชื้อกิจการบริษัทฯ ต่างๆ จำนวนหนึ่ง และคาดว่าจะมีการชื้อกิจการอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยเชื่อว่า จะสามารถทำให้มีผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่เกิดขึ้น หรือเป็นการขยายไปสู่ตลาดใหม่ๆ การชื้อกิจการดังกล่าว เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงพันธสัญญา ในการนำเสนอโซลูชั่นเครือข่ายแบบ end-to-end ให้กับลูกค้า

ปัจจุบันซิสโก้มีผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Ethernet switching, Token Ring, ATM switching, SONET/SDH, xDSL, dial-up access, converged data, voice, และ video technologies, Tag Switching [ currently also known as multiprotocol label switch ( ” MSLS” ), optical transport, wireless, content networking, call center and unified messaging solutions, network security, and network management software solution และอื่นๆ

ซิสโก้ยังคงดำเนินกลยุทธ์พันธมิตรกับบริษัทฯ ชั้นนำต่างๆ ในส่วนของความร่วมมือในการสร้างความก้าวล้ำ และขยายตลาดใหม่ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกลยุทธ์ดังกล่าวคือ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การร่วมทำการตลาด และส่งเสริมการขาย และการขยายตลาดใหม่

ในปีงบประมาณ 2543 ซิสโก้ได้ขยาย ความร่วมมือกับพันธมิตรหลายราย อาทิ Cap gemini/Ernst & Young, Hewlett Packard, Intel, IBM KPMG Consulting, Inc., Microsoft, Motorola, Oracle, Sun Microsystems, และ Telcordia, และอื่นๆ

http://www.cisco.com/web/TH/


Cisco is a Fortune 100 company, a Dow component, NASDAQ listed (CSCO), and the worldwide leader in networking that transforms how people connect, communicate and collaborate. Our social media footprint (blogs, twitter, youtube, communities…) can be viewed at http://socialmedia.cisco.com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s